,,Rzeczą, którą najtrudniej jest zrozumieć jest podatek dochodowy"

Doradztwo podatkowe

PORADY PODATKOWE
Pomoc w sprawach podatkowych, z jakimi możemy spotkać się w życiu codziennym np. sprzedaż nieruchomości,  otrzymanie spadku czy wypłata wynagrodzenia z zagranicy. 
Doradzam w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT), podatku od towarów i usług (VAT), podatku akcyzowego, a także w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od nieruchomości.

OPTYMALIZACJA PODATKOWA
Oferuję optymalizację bieżącej działalności przedsiębiorstw, m.in. weryfikację kosztów i stawek amortyzacji, stawek podatku od nieruchomości, wycenę wartości początkowej środków trwałych, znaków towarowych oraz innych wartości niematerialnych i prawnych, optymalizację opodatkowania dywidend i dochodów z praw autorskich.

STAŁA OBSŁUGA
Oferuję kompleksową obsługę firm zarówno pod względem prawnym i podatkowym.
W zależności od potrzeb zapewniam spotkania w siedzibie firmy, nielimitowany kontakt telefoniczny i mailowy.

POSTĘPOWANIA PODATKOWE
Oferuję wsparcie w toku postępowań podatkowych i postępowań przed sądami administracyjnymi. Przygotowuję pisma w sprawach podatkowych, takie jak odwołania, skargi, zażalenia, jak również wnioski o indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego. Zastępuję podatników w trakcie postępowań przed organami podatkowymi i celnymi. Biorę udział w rozprawach przed sądami administracyjnymi.

CENY TRANSFEROWE
Oferuję usługi związane z wypełnieniem obowiązków w zakresie dokumentacji cen transferowych.
Odpowiednie przygotowanie dokumentacji zapewnia podatnikom bezpieczeństwo podejmowanych transakcji. Jej brak natomiast naraża na ryzyko podważenia transakcji przez organy skarbowe  oraz wymiar wysokiej sankcyjnej stawki podatku.
Moje usługi w zakresie cen transferowych obejmują m.in.:
  • kompleksowe przygotowanie dokumentacji cen transferowych,
  • przygotowanie rynkowego uzasadnienia zastosowanych cen transakcyjnych,
  • wycenę transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi,
  • doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniej metody stosowania cen transferowych,
  • weryfikację rozliczeń stosowanych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi,
  • przegląd posiadanej dokumentacji cen transferowych.

SUKCESJA
Przygotowuję przedsiębiorstwa do trudnego etapu przejęcia firmy przez następców prawnych.
Przekształcam jednoosobowe przedsiębiorstwa w spółki prawa.
Proponuję sprawdzone rozwiązania podatkowe i prawne, które pozwalają na bezpieczne przeprowadzenie sukcesji.


Marzanna Żuchowska - Doradca Podatkowy nr wpisu 11960
ul. Żytnia 2N
88-400 Żnin
666616497
Projekt i wykonanie BerMar multimedia