,,Rzeczą, którą najtrudniej jest zrozumieć jest podatek dochodowy"

Inne usługi

Inne usługi:
  • reprezentowanie Zleceniodawcy w toku postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez organy administracyjne;
  • audyty podatkowe i dokumentacji rachunkowej (bilansowej), których celem jest ocena prowadzonej przez Zleceniodawcę dokumentacji pod kątem jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego oraz przepisami o rachunkowości;
  • analiza obciążeń publicznoprawnych przedsiębiorstw, pod kątem ich optymalizacji;
  • opiniowanie projektów umów pod względem obciążeń podatkowych;
  • kompleksowa pomoc prawna i doradztwo (prawo bilansowe, podatkowe, pracy, gospodarcze) przy tworzeniu, łączeniu i podziale spółek prawa handlowego;
  • prowadzenie szkoleń skierowanych do osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwach za prawidłowe rozliczenie zobowiązań podatkowych.

Marzanna Żuchowska - Doradca Podatkowy nr wpisu 11960
ul. Żytnia 2N
88-400 Żnin
666616497
Projekt i wykonanie BerMar multimedia