,,Rzeczą, którą najtrudniej jest zrozumieć jest podatek dochodowy"

O Kancelarii Podatkowej

Witam Państwa, nazywam się Marzanna Żuchowska, jestem doradcą podatkowym (nr wpisu 11960). 

Posiadam wyższe wykształcenie ekonomiczne oraz prawnicze co pozwala mi świadczyć usługi prawnicze w tym szczególnie w obszarze prawa podatkowego.

Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, zarządzania oraz liczne szkolenia w powyższym obszarze.

Wiedzę merytoryczną uzupełniłam wieloma szkoleniami z umiejętności "miękkich" takich jak: komunikacja interpersonalna, motywowanie, zarządzanie, organizowanie pracy i czasu. 

Byłam wieloletnim pracownikiem administracji skarbowej prowadząc postępowania podatkowe, postępowania kontrolne oraz nadzorując pracę podległych pracowników.

Powyższe doświadczenie wyróżnia mnie spośród doradców podatkowych gwarantując Państwu bogatą wiedzę, popartą doświadczeniem procedur podatkowych a także obiegu dokumentów w organach skarbowych.

Po zdanym w 2010 r. egzaminie na doradcę podatkowego postanowiłam swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystać dla Państwa: osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej a borykających się z wypełnianiem deklaracji podatkowych, pismami z urzędów skarbowych, osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą a także w formie spółek cywilnych, spółek jawnych, spółek partnerskich, spółek komandytowych a także podmioty gospodarcze takie jak: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, dla których prawo podatkowe stanowi wyzwanie a niekiedy przyczynę utraty czasu, nerw i pieniędzy.

Proponuję Państwu różne modele współpracy, dostosowane do potrzeb przedsiębiorstwa. Może to być prowadzenie dokumentacji podatkowej w tym: księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego oraz ewidencji podatku od towarów i usług (VAT), ksiąg rachunkowych, obsługa kadr, a także całościowy nadzór podatkowo-księgowy. 

Zapraszam też do skorzystania z usług reprezentowania Państwa przed urzędem skarbowym, urzędem celno-skarbowym, izbą skarbową oraz zastępstwa procesowego przed sądami administracyjnymi.

Współpracuję w dziedzinie księgowości oraz doradztwa podatkowego z mikroprzedsiębiorcami jak i z grupami kapitałowymi a także udzielam porad, sporządzam pisma i wypełniam deklaracje podatkowe dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej.

Posiadam doświadczenie w sporządzaniu wniosków o interpretacje podatkowe, wydawanie opinii podatkowych, sporządzanie pism do organów podatkowych, przygotowywanie dokumentacji cen transferowych, wykonywanie audytów podatkowych, wypełnianie deklaracji i informacji podatkowych.

Wiedza prawnicza poparta doświadczeniem zawodowym pozwala mi pomagać Państwu w zawiłościach przepisów prawnych poprzez wskazywanie rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

Współpraca z moją kancelarią zapewni porządek w dokumentacji Państwa firmy, zgodność zapisów z obowiązującymi przepisami prawa, płacenie podatków w optymalnej wysokości a co najważniejsze pozwoli na uniknięcie problemów ze strony urzędu skarbowego.Czytaj również

Dane kontaktowe
Marzanna Żuchowska - Doradca Podatkowy nr wpisu 11960
ul. Żytnia 2N
88-400 Żnin
666616497
Projekt i wykonanie BerMar multimedia