,,Rzeczą, którą najtrudniej jest zrozumieć jest podatek dochodowy"

Usługi księgowe

Kancelaria oferuje kompleksowy pakiet usług związanych z uruchomieniem działalności, prowadzeniem ewidencji księgowych oraz obsługą kadrową zatrudnionych pracowników. 

Zakres kompleksowej obsługi w zakresie księgowości firm i spółek obejmuje:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych w oparciu o ustawę o rachunkowości,
  • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów (ryczałt), rozliczanie najmu,
  • prowadzenie rejestrów podatku od towarów i usług, ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych,
  • rozliczenia z Urzędem Skarbowym, w tym sporządzanie, podpisywanie, przesyłanie deklaracji i zeznań podatkowych (PIT, CIT)
  • reprezentowanie klienta przed organami skarbowymi
  • sporządzanie, podpisywanie i przesyłanie dokumentów zgłoszeniowych i deklaracji rozliczeniowych ZUS osób prowadzących działalność gospodarczą, współpracujących, wspólników spółek osobowych.

Marzanna Żuchowska - Doradca Podatkowy nr wpisu 11960
ul. Żytnia 2N
88-400 Żnin
666616497
Projekt i wykonanie BerMar multimedia